PORTA DOORS

Interiérové dvere Porta Doors

 


      Už od počiatku existencie firmy Porta KMI-Poland boli a sú i naďalej jej špecialitou interiérové dvere - určené na používanie vo vnútri obytných a kancelárskych miestností. Je treba mať na pamäti, že takéto dvere sa nehodia na používanie ako vstupné dvere zo schodišťa do bytu alebo na iných miestach, kde podmienky prostredia, tak z hľadiska teploty, ako aj vlhkosti, nie sú vhodné. Bohatá ponuka umožňuje nájsť každému Zákazníkovi pre neho zaujímavý model krídla, tak z hľadiska vzoru, ako aj ceny.


      Ponúkame krídla upravené lakom, laminátom a fóliou v bohatom farebnom výbere, termofóliu i prírodnú dyhu a výplňové krídla s voštinovou konštrukciou v prírodnej dyhe.
Spoločným znamkom rozmanitosti úprav jednotlivých dverí je ich vysoká kvalita. Bez ohľadu na cenu dverí, naši Zákazníci si môžu byť istí, že obdržia výrobok najvyššej kvality.

Interiérové dvere v prírodnej dyhe - Porta Doors


 

      Dvere v prírodnej dyhe sú výrobkom pre široký okruh náročných zákazníkov, pre ktorých je pôvab prírody základnou estetickou hodnotou. Rôznorodosť a individualizmus sú veľmi žiadané znaky, pretože kto by chcel bývať v bytoch, ktoré sú identické pre všetkých a opakujú sa v miliónoch kusov? Tak ako je každý človek iný a neopakovateľný, tak aj každý strom je iný. Príroda nepredpokladá identické živé formy: tvaru, štruktúry, či charakteru. Dokonca aj ,, staré´´ drevo reaguje na zmeny relatívnej vlhkosti vzduchu podľa ročného obdobia, spôsobu vykurovanie priestoru, efektívnosti vetrania a pod. . Klimatické zmeny môžu zapríčiňovať malé ryhy a praskliny. Je to morálna črta dreva, ktorá svedčí o jeho prírodnom pôvode. Hovoríme, že drevo naďalej ,, žije ´´ a ,, dýcha ´´, čím sa prispôsobí prostrediu. Majúc na zreteli uvedené informácie je pri hodnotení kvality kupovaných dverí potrebné brať do úvahy kompromis medzi dokonalosťou štruktúry, farby, kvality povrchu a prírodnou krásou a neopakovateľnosťou kresby dreva.


         Nakoľko chce Porta KMI Poland vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám zákazníkov, spolupracuje s najlepšími dodávateľmi po celom svete.
Prírodné dyhy, ktoré sa využívajú, sa vzhľadom na estetické vlastnosti delia na dve skupiny:
Standard – je to skupina prírodných dýh, ktoré sú charakteristické farebnou rôznorodosťou, pestrosťou kresby, hŕč, točivosti a pod. Ich charakter vyplýva z prirodzeného prostredia, v ktorom strom vyrastal, z klimatických a miestnych podmienok, vyskytujúcich sa v rámci toho istého biologického druhu. Uvedené morfologické vlastnosti dreva, ktoré sú charakteristické pre prírodný materiál, ho odlišujú od umelých hmôt a ako také žiadnym spôsobom nerozhodujú o vade výrobku.


        Select- je špeciálnym spôsobom pripravená a vyselektovaná prírodná dyha, ktorá je charakteristická vysokou opakovateľnosťou kresby a vyfarbenia. Výrobky s povrchovou úpravou tohto druhu, spĺňajú najvyššie kvalitatívne normy, vyhovujúce aj najnáročnejším zákazníkom.

 

Prihlásenie